Słownik analityczny do Biblii greckiej

ks. Roman Mazur SDB   https://orcid.org/0000-0002-8192-9262
ks. Roman Bogacz   https://orcid.org/0000-0002-9443-6571
 
Seria: Instrumenta Biblica ‣ 1

Wydawnictwo UNUM
Kraków 2021

objętość: 2508 stron
format: 190×280 mm

ISBN 978-83-7643-203-8 (wersja drukowana)
ISBN 978-83-7643-204-5 (wersja online)
DOI: https://doi.org/10.21906/9788376432045

Hasłami słownika są ułożone alfabetycznie formy podstawowe wszystkich terminów występujących w Biblii greckiej. Następnie w każdym haśle podane jest znaczenie terminu greckiego w języku polskim oraz liczba jego wystąpień w Septuagincie, w tekstach paralelnych i w Nowym Testamencie oraz suma wszystkich wystąpień terminu w całym Piśmie Świętym. Na końcu każdego hasła w porządku alfabetycznym podano wszystkie formy danego terminu występujące w Biblii. Każda z tych form ma pełne objaśnienie gramatyczne, po którym wskazane są wszystkie miejsca jej występowania w całym Piśmie Świętym. Słownik analityczny do Biblii greckiej został opublikowany w wersji drukowanej (wersja drukowana do nabycia na stronie Wydawnictwa UNUM) w trzech tomach z ciągłą numeracją stron oraz w wersji online w formacie PDF w jednym pliku (wersja PDF do nabycia na stronie Wydawnictwa UNUM).

 

Formaty cytowania

American Psychological Association 7th edition

Bibliografia

Mazur, R., & Bogacz, R. (2021). Słownik analityczny do Biblii greckiej. Wydawnictwo UNUM. https://doi.org/10.21906/9788376432045

Przypis

(Mazur & Bogacz, 2021, s. 15–23)

American Sociological Association 6th edition

Bibliografia

Mazur, Roman, i Roman Bogacz. 2021. Słownik analityczny do Biblii greckiej. Kraków: Wydawnictwo UNUM, https://doi.org/10.21906/9788376432045.

Przypis

(Mazur i Bogacz 2021:15–23)

Chicago Manual of Style 17th edition (full note)

Bibliografia

Mazur, Roman, i Roman Bogacz. Słownik analityczny do Biblii greckiej. Instrumenta Biblica 1. Kraków: Wydawnictwo UNUM, 2021. https://doi.org/10.21906/9788376432045.

Przypis

Roman Mazur i Roman Bogacz, Słownik analityczny do Biblii greckiej, Instrumenta Biblica 1 (Kraków: Wydawnictwo UNUM, 2021), 15–23, https://doi.org/10.21906/9788376432045.

Modern Language Association 9th edition

Bibliografia

Mazur, Roman, i Roman Bogacz. Słownik analityczny do Biblii greckiej. Wydawnictwo UNUM, 2021, https://doi.org/10.21906/9788376432045.

Przypis

(Mazur i Bogacz 15–23)

Polish Legal (Polski)

Bibliografia

Mazur R., Bogacz R., Słownik analityczny do Biblii greckiej, Kraków 2021, https://doi.org/10.21906/9788376432045.

Przypis

R. Mazur, R. Bogacz, Słownik analityczny do Biblii greckiej, Kraków 2021, s. 15–23, https://doi.org/10.21906/9788376432045.