Pełna konkordancja do Biblii greckiej

ks. Roman Mazur SDB   https://orcid.org/0000-0002-8192-9262
ks. Roman Bogacz   https://orcid.org/0000-0002-9443-6571
 
Seria: Instrumenta Biblica ‣ 2

Wydawnictwo UNUM
Kraków 2021

objętość: 17335 stron

ISBN 978-83-7643-208-3 (wersja online)
DOI: https://doi.org/10.21906/9788376432083

Pełna konkordancja do Biblii greckiej jest bardzo obszerna – jej objętość to około 3 tysięcy arkuszy wydawniczych, dlatego opublikowana została tylko w wersji online w formacie PDF, co w znacznym stopniu ułatwia poszukiwanie określonych terminów. W konkordancji tej wyrazy zostały uporządkowane według alfabetu greckiego, a uporządkowanie alfabetyczne obejmuje zarówno termin poszukiwany, jak i kontekst obustronny. Wprawdzie wydawane wcześniej konkordancje były ułożone również w porządku alfabetycznym – terminy poszukiwania podawano według alfabetu, ale już teksty biblijne, w których dany termin występuje, podawano w porządku kanonicznym, to znaczy według kolejności ksiąg biblijnych. W Pełnej konkordancji do Biblii greckiej alfabetycznie uporządkowane są nie tylko terminy, ale także fragmenty tekstów biblijnych. Podawany jest kontekst poprzedzający i następujący poszukiwanego terminu. Dzięki temu można od razu odnaleźć cytaty występujące w Biblii, parafrazy oraz inne podobne do siebie fragmenty, np. dotyczące tego samego tematu. Jest to konkordancja tekstowa, dlatego też wszystkie terminy podane są w formach, które występują w tekście.

 

Formaty cytowania

American Psychological Association 7th edition

Bibliografia

Mazur, R., & Bogacz, R. (2021). Pełna konkordancja do Biblii greckiej. Wydawnictwo UNUM. https://doi.org/10.21906/9788376432083

Przypis

(Mazur & Bogacz, 2021, s. ε15–ε23)

American Sociological Association 6th edition

Bibliografia

Mazur, Roman, i Roman Bogacz. 2021. Pełna konkordancja do Biblii greckiej. Kraków: Wydawnictwo UNUM, https://doi.org/10.21906/9788376432083.

Przypis

(Mazur i Bogacz 2021:ε15–ε23)

Chicago Manual of Style 17th edition (full note)

Bibliografia

Mazur, Roman, i Roman Bogacz. Pełna konkordancja do Biblii greckiej. Instrumenta Biblica 2. Kraków: Wydawnictwo UNUM, 2021. https://doi.org/10.21906/9788376432083.

Przypis

Roman Mazur i Roman Bogacz, Pełna konkordancja do Biblii greckiej, Instrumenta Biblica 2 (Kraków: Wydawnictwo UNUM, 2021), ε15–ε23, https://doi.org/10.21906/9788376432083.

Modern Language Association 9th edition

Bibliografia

Mazur, Roman, i Roman Bogacz. Pełna konkordancja do Biblii greckiej. Wydawnictwo UNUM, 2021, https://doi.org/10.21906/9788376432083.

Przypis

(Mazur i Bogacz ε15–ε23)

Polish Legal (Polski)

Bibliografia

Mazur R., Bogacz R., Pełna konkordancja do Biblii greckiej, Kraków 2021, https://doi.org/10.21906/9788376432083.

Przypis

R. Mazur, R. Bogacz, Pełna konkordancja do Biblii greckiej, Kraków 2021, s. ε15–ε23, https://doi.org/10.21906/9788376432083.