Instrumenta Biblica - seria wydawnicza

Słownik analityczny do Biblii greckiej oraz Pełna konkordancja do Biblii greckiej otwierają nową serię wydawniczą pod redakcją pracowników naukowych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie: ks. dra hab. Romana Bogacza i ks. dra Romana Mazura SDB, która nosić będzie tytuł Instrumenta Biblica. Redaktorzy serii pragną publikować w niej narzędzia do studiowania Biblii w językach oryginalnych. […] Na uznanie zasługuje bardzo wysoki profesjonalizm obydwu publikacji. Są one rezultatem wieloletniej tytanicznej pracy Autorów. Dzieła te nie mają precedensu nie tylko w biblistyce polskiej, ale również światowej, gdyż jako pierwsze obejmują swoim zakresem tzw. paralelne części ksiąg Starego Testamentu oraz Nowy Testament.

ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło MS

W języku polskim otrzymujemy cenne, wręcz niezbędne narzędzia najpierw dla badań leksykalnych, gramatycznych i semantycznych w całej Biblii greckiej, a następnie dla opartej na tych studiach egzegezy tekstów Pisma Świętego oraz dla uprawiania historii teologii. Jednoczesne wydanie Słownika analitycznego i Pełnej konkordancji sprawia, że te narzędzia są unikatowe w obiegu międzynarodowym. Ich nowatorski charakter polega na wszechstronnym wykorzystaniu elektronicznych modułów tekstów Biblii greckiej pochodzących z najnowszych edycji krytycznych Septuaginty wraz z tekstami paralelnymi oraz greckiego Nowego Testamentu, które są zintegrowane z profesjonalnymi programami komputerowymi używanymi w biblistyce.

ks. prof. dr hab. Artur Malina